Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Aktualności

28.04.2018

NOWY PROJEKT W NASZYM BIURZE

Projekt "Akcja aktywizacja" jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet i skierowany jest do kobiet po 18 r. ż. z obszaru rewitalizacji, które dodatkowo muszą spełniać jedno z kryterium zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego. Brzmi poważnie, ale może wśród osób, które znamy będzie osoba, która np. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (jedno z kryterium).

Projekt oferuje ciekawe wsparcie dla kobiet, m.in. szkolenia zawodowe - spełniające indywidualne oczekiwania uczestniczek; wyjście do kina, teatru. Kobiety będą też mogły skorzystać z usługi fryzjerskiej czy poznać tajniki wizażu. Projekt przewiduje kurs angielskiego i komputerowy. Uczestniczki będą wysyłane na płatny staż (4 miesiące), zgodny z wcześniej wybraną przez nie ścieżką szkoleniową. Dostępna będzie również bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna.

Projekt pozwoli kobietom na odnalezienie motywacji do zmian, a w konsekwencji do podniesienia kompetencji zawodowych i społecznych. Będzie stanowił dla nich miły epizod, który może rozwinąć się w coś naprawdę nieoczekiwanego i pozytywnego, nie angażuje na długi czas uczestniczek, więc polecam polecać!

Zapraszamy!

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez lidera projektu: Centrum Praw Kobiet ul. Piotrkowska 115 lok. 4 - tel. 736 608 493 lub (42) 633 34 11 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.03.2018

odzyskany podatek VAT - Aktualizacja

Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w sprawie zwrotu odzyskanego podatku VAT. Do pobrania jest również oświadczenie o odzyskaniu/odliczeniu podatku VAT. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć do Biura Projektu do dnia 19.03.2018 r.

 

22.02.2018

odzyskany podatek vat

Proszę o zapoznanie się z pismem od Instutucji Pośredniczącej, dotyczącym odzyskanego podatku VAT. Instytucja Pośrednicząca obliguje nas do pozyskania od Państwa oświadczenia, czy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej uczestnik projektu ubiegał się o odzyskanie podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów sfinansowanych z jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego. Szczegółowe informacje - wkrótce.

 

12.01.2018

wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze

Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę w Regulaminie udziału w projekcie dotyczącą przedłużenia okresu wnioskowania o pomostowe wsparcie szkoleniowo - doradcze. W związku z powyższym, możecie Państwo składać wnioski na refundację kosztów szkolenia do końca stycznia! Zostały tylko 3 miejsca! Dla 1 kobiety i 2 mężczyzn! Maksymalna kwota refundacji to aż 1 500 zł.

Po niezbędne do złożenia dokumenty odsyłam do Dokumentów do pobrania.

 

22.12.2017

wesołych Świąt!

Pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, dużo miłości i spokoju, a w Nowym 2018 Roku wszelkiej pomyślności i sukcesów życzy zespół projektu. 

 

26.10.2017

Końcówka wydatkowania wsparcia pomostowego

Przypominam, że środki wsparcia pomostowego muszą zostać wydatkowane do 31 października 2017 r. (wtorek).

Środki, które nie zostaną wydatkowane należy zwrócić w terminie 7 dni od dnia, do którego wsparcie finansowe powninno zostać wykorzystane, bez odsetek. W tym celu należy wystawić notę korygującą i przelać środki na wskazany w nocie rachunek bankowy.

 

17.10.2017

dokumenty niezbędne do umowy

W związku z zakwalifikowaniem się do udzielenia przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego proszę o dostarczenie do 18.10.2017 r. (środa) do godz. 15.00 do biura projektu następujących dokumentów:

 

1. Oświadczenia dot. pomocy de minimis (wzory do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania)

2. Dokumenty dot. zabezpieczenia – w celu akceptacji zabezpieczenia przez Realizatora

  • zaświadczenie o dochodach poręczyciela oraz
  • oświadczenie poręczyciela o osiąganych dochodach.

Uczestnicy projektu, którzy będą mieć skompletowaną dokumentację i zaakceptowane zabezpieczenie umowy, będą mogli być umawiani na podpisanie umowy.

 

12.10.2017

WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Przypominamy, iż istnieje możliwość starania się o sfinansowanie szkolenia lub doradztwa w ramach projektu. Aktualnie posiadamy środki na sfinansowanie wsparcia dla ostatnich 5 osób.

W ramach oferowanego wsparcia możemy zrefundować szkolenia specjalistyczne, które prowadzą do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ma możliwości zatem finansowania szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

W celu ubiegania się o wsparcie szkoleniowo-doradcze należy w biurze projektu złożyć wniosek o wsparcie szkoleniowo doradcze, dostępny w zakładce "Do pobrania". W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

10.10.2017

ostateczna lista osób otrzymujących przedłużone wsparcie

pomostowe

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej publikujemy ostateczną listę osób otrzymujących przedłużone wsparcie pomostowe.

Wkrótce będziemy Państwa zapraszać do podpisywania umów. Umowa o udzielenie przedłużonego wparcia pomostowego będzie wymagała zabezpieczenia, dlatego w celu akceptacji poręczyciela prosimy o dostarczenie do biura projektu odpowiednich dokumentów (dokumenty można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

27.09.2017

Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Link do listy.

Równocześnie na Państwa adresy e-mail skierowane zostały informacje o wynikach. Numer wniosku odnosi się do numeru wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

18.09.2017

poręczyciel

Termin składania wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dobiegł końca. Wkrótce piętnastu szczęśliwców będzie podpisywało umowy o udzielenie wsparcia. Umowa ta, tak jak poprzednia, będzie zabezpieczona wekslem in blanco z poręczeniem wekslowym. Zasady dotyczące zabezpieczenia dostępne są tutaj oraz w zakładce Dokumenty do pobrania. Wprowadziliśmy inny, niższy próg dochodowy poręczyciela!

 

30.08.2017

przedłużone wsparcie pomostowe

Wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego można składać w terminie od 04.09 - 15.09.2017 r. w biurze projektu.

Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przedłużone wsparcie pomostowe zostanie udzielone 15 uczestnikom/czkom (9 kobietom i 6 mężczyznom). Maksymalna kwota wsparcia to: 1 300 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie udziału w projekcie (rozdział VIII i IX).

Z możliwości ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe wyłączeni są uczestnicy/czki, którzy przyjęli formę rozliczania się w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Zapraszam do pobierania wniosku wraz z załącznikami - Dokumenty do pobrania.

Umowa dotycząca udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego, podobnie jak wcześniejsza, będzie zabezpieczona wekslem in blanco z poręczeniem wekslowym.

 

05.07.2017

! PILNE ! zwroty środków niewydatkowanych

Jeżeli nie wydatkowaliście Państwo jednorazowego wsparcia finansowego w całości, to jesteście zobowiązani do zwrotu kwot niewydatkowanych.

Przypominam, iż zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego kwoty niewydatkowane uczestnik zobowiązany jest zwrócić  w terminie 7 dni od dnia, do którego wsparcie finansowe powinno zostać wykorzystane, bez odsetek. W przypadku opóźnienia od kwot zaległych nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych.

Jednorazowe wsparcie finansowe powinno być wykorzystane w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - od tej daty liczy się termin zwrotu.

Zwrotu należy dokonać na podstawie noty księgowej korygującej.

 

26.06.2017

koniec wydatkowania wsparcia jednorazowego

W tym tygodniu upływa termin wykorzystania jednorazowego wsparcia finansowego. Termin 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej upłynie 30.06.2017 r., tj. w piątek. Należy pamiętać, że w tym dniu muszą zostać dokonane ostatnie wydatki (zakup i zapłata).

 

06.06.2017

! ważne ! rozliczenie wsparcia pomostowego

Przypominam, że 10 czerwca 2017 r. upływa termin na złożenie zestawień wydatków poniesionych z finansowego wsparcia pomostowego za okres: kwiecień i maj. Data 10 czerwca przypada w sobotę, dlatego ostatnim dniem na złożenie rozliczenia będzie piątek - 09.06.2017 r.

 

15.05.2017

Skrót informacji - nasza prezentacja

W Dokumentach do pobrania znajduje sie nasza prezentacja ze spotkania informacyjnego. Zapraszamy do przypomnienia sobie najważniejszych kwestii związanych z udziałem w projekcie!

 

28.04.2017

ważne!

Dnia 2 maja 2017 r. biuro projektu będzie czynne do godz. 15.00.

 

14.04.2017

wesołych Świąt!

Wesołych, spokojnych, pełnych uśmiechu i rodzinnej atmosfery Świąt Wielkanocnych!

życzy Zespół Projektu

 

12.04.2017

noty księgowe na maj

Od 18 kwietnia zapraszamy do składania not księgowych na maj!

Aby wypłata wsparcia pomostowego była wypłacona do 10 maja, notę księgową, prawidłowo wystawioną należy złożyć do 2 maja. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę, zwłaszcza, że w perspektywie długi weekend majowy!

Wypełnijcie notę księgową uważnie, pamiętając o prawidłowym numerze, dacie zawarcia umowy oraz okresie, którego nota dotyczy (01.05.2017 r. - 31.05.2017 r.). 

NOTA KSIĘGOWA

 

11.04.2017

wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze

Można już wnioskować o refundację szkoleń lub usług doradztwa.

W ramach wsparcia można zrefundować szkolenia specjalistyczne (teoretyczne lub praktyczne), które prowadzą do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie nie obejmuje szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa doradcza natomiast nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Celem doradztwa jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie i/lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Oceniający badając wniosek o przyznanie wsparcia biorą pod uwagę:
- zasadność,
- efektywność kosztową.

Uzupełniając wniosek o przyznanie wsparcia proszę zawrzeć szczegółowe uzasadnienie.

Po szczegóły zapraszam do lektury Regulaminu udziału w projekcie - Rozdział X.

W celu ubiegania się o wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze należy złożyć:
- wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis,
- oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.

Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego dostępny jest w Dokumentach do pobrania.

 

10.04.2017

konsultacje dla przedsiębiorców

Oferta dla świeżo upieczonych przedsiębiorców! Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady z zakresu prawa, księgowości, finansów lub innych informacji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej zajrzyj pod link: https://przedsiebiorczosc.lodz.pl/konsultacje

Konsultacje odbywają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz.11.30.-13.30 w siedzibie Biura Obsługi Inwestora (al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114)

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia.

 

03.04.2017

zus zua/zza

Przypominamy o obowiązku przedłożenia realizatorowi projektu dokumenu ZUS ZUA/ZZA. Termin: 10 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli do 10.04.2017 r.  Na dokumencie musi byc oznaczenie z jakiego oddziału ZUS - u pochodzi dokument.

 

20.03.2017

spotkanie informacyjne

Uczestników projektu "ŁODZIANIE NA START" zapraszamy w dniu 28 marca na godz. 10 00 na spotkanie. Poruszane tematy będą dotyczyć sposobu wydatkowania przyznanych środków oraz ich rozliczania.

Miejsce spotkania: al. Politechniki 32, I piętro, sala konferencyjna pok. 114.

Zapraszamy!!

 

08.03.2017

Ostateczna lista osób otrzymujących wsparcie

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w projekcie publikujemy ostateczną listę osób otrzymujących wsparcie.

 

08.03.2017

proces podpisywania umowy

Dokumenty, które należy dostarczyć do biura projektu do 14.03.2017 r. (wtorek) do godz. 15.00:

1. Zaktualizowany, uwzględniający zmiany dokonane przez KOB oraz prawidłową datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. 1 kwietnia 2017 r. - składają tylko te osoby, którym KOB zakwestionowała wydatki oraz w biznesplanie podały błędną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej:
- biznesplan,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- szacunkowe zestawienie wydatków.

2. Dokumenty dot. pomocy de minimis:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis / oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

3. Dokumenty dot. zabezpieczenia umowy - w celu akceptacji zabezpieczenia przez Realizatora:
- zaświadczenie o dochodach oraz oświadczenie poręczyciela.

4. Inne, wymagane przez KOB - od przedstawienia których uwarunkowana jest wysokość przyznanego wsparcia finansowego (np. prawo jazdy).

Wzory dokumentów dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

Planujemy rozpocząć podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego od 15.03.2017 r. Uczestnicy projektu, którzy będą mieć skompletowaną dokumentację i zaakceptowane zabezpieczenie umowy, będą mogli być umawiani na podpisanie umowy.

Ponadto zapraszam do zapoznania się ze Schematem działań, gdzie opisujemy proces podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

28.02.2017

zabezpieczenie wykonania umowy

!!! AKTUALIZACJA !!! - 07.03.2017

Proszę jeszcze raz zapoznać się z treścią załączonego dokumentu.

Wraz z kolejnym etapem naszego projektu, czyli podpisywaniem umów o udzielenie wsparcia finansowego, pojawia się obowiązek złożenia zabezpieczenia wykonania umowy. Tutaj dostępne są szczegółowe informacje dotyczące tego tematu. Natomiast w zakładce Dokumenty do pobrania znajduje się wzór zaświadczenia o dochodach, które musi przedłożyć poręczyciel.

Wymagane zaświadczenie o dochodach poręczyciela można składać przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia, w celu akceptacji poręczyciela przez Realizatora projektu. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie zaakceptowane przez Realizatora, uczestnik projektu może złożyć zabezpieczenie w dniu podpisania umowy.

 

27.02.2017

Wyniki oceny biznesplanów

Przyszedł czas na podsumowanie pracy Komisji Oceny Biznesplanów. Przedstawiamy listę uczestników wraz z uzyskaną punktacją z oceny. Równoczesnie na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym skierowane zostały do Państwa stosowne pisma. Numer INK to Indywidualny Numer Kandydata, przyznawany na samym początku przy składaniu pierwszego formularza.

 

03.02.2017 r.

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

 

25.01.2017

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu to 1 kwietnia 2017 r.

 

23.01.2017

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

AKTUALIZACJA!

W związku ze zbliżającym się zakończeniem bloku szkoleniowo-doradczego informujemy, iż wnioski na wsparcie jednorazowe oraz wsparcie pomostowe należy składać w biurze projektu (al. Politechniki 32 pok. 225) najpóźniej do 10 lutego 2017r.

Do wniosku o wsparcie jednorazowe należy załączyć biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (nie składamy formularza informacji dot. pomocy de minimis). Do wniosku o wsparcie pomostowe należy załączyć szacunkowe zestawienie wydatków, na które przeznaczone będzie comiesięczne wsparcie. 

Przypominamy, iż w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy opisać ilość oraz parametry planowanego wydatku, umożliwi to ocenę kosztu.

 

17.01.2017

wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do 31.01.2017 r.

 

17.01.2017

dokumenty dotyczące wsparcia finansowego

Już niedługo nadejdzie czas składania biznesplanów! W związku z tym niezbędne będzie złożenie wniosków o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Wymagane dokumenty wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania.

Udostępniamy również Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego.

 

13.01.2017

doradztwo biznesowe

W okresie od 12 do 25 stycznia br. trwa indywidualne doradztwo biznesowe. Celem doradztwa jest pomoc w przygotowaniu biznesplanu przez uczestników oraz przekazanie wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na każdego z uczestników/uczestniczek projektu przypada 5 godzin doradztwa. Jest to element obowiązkowy w projekcie, a ukończenie pełnego bloku szkoleniowo-doradczego jest niezbędne do starania się o wsparcie finansowe na uruchomienie działalnosci gospodarczej.

Usługi doradcze przeprowadzane są wg harmonogramu ustalanego indywidualnie z uczestnikami projektu, w siedzibie wykonawcy doradztwa - firmie European Concept Consulting Sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego 107 w Łodzi.

Przypominamy również, iż podczas doradztwa indywidualnego wypełniane są karty usług doradczych, a uczestnicy mogą korzystać z poczęstunku (kawa, herbata, sok i susz konferencyjny).

 

03.01.2017

Zmiana lokalizacji szkolenia - grupa i

Informujemy, że w dniach 4 i 5 stycznia szkolenie dla 1-szej grupy odbędzie się przy al. Politechniki 32, sala szkoleniowa na I piętrze (pok. 114).

 

30.12.2016

Podpisywanie umów szkoleniowych

W związku z rozpoczynającym się szkoleniem, zapraszamy do biura projektu (al. Politechniki 32, pok. 225), w celu podpisania umów szkoleniowych.

GRUPA I -  2 stycznia 2017 r. - w godz. 10.00 - 16.00

GRUPA II - 3 stycznia 2017 r. - godz. 11.00 - 17.00

Podział na grupy dostępny TUTAJ.

Proszę ze sobą zabrać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie oraz, w przypadku, gdy osoba jest zarejestrowana w Powiatowym Urządzie Pracy - dokument powierdzający status bezrobotnego.

 

30.12.2016

szkolenie z podejmowania i wykonywania działalności

gospodarczej

Szkolenie z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej będzie się odbywać w dwóch grupach:

GRUPA I - 3 stycznia -10 stycznia 2017 r.

GRUPA II - 9 stycznia - 13 stycznia 2017 r. 

Podział na grupy i szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są TUTAJ. Można się również zapoznać z HARMONOGRAMEM SZKOLENIA.

Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Limanowskiego 107.

 

16.12.2016

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej publikujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu, z podziałem na kobiety i mężczyzn. LISTA OSTATECZNA

Równocześnie informujemy, że blok szkoleniowo-doradczy rozpocznie się z początkiem stycznia 2017 r. Dokładne terminy szkolenia z zakresu przedsiębiorczości zostaną podane niezwłocznie po wyłonieniu firmy szkoleniowej. Podpisywanie umów z osobami zakwalifikowanymi do projektu zaplanowano na dzień 2 stycznia 2017 r.

Prosimy o uwzględnienie powyższych terminów w Państwa planach.

 

06.12.2016

Wyniki rekrutacji

Dobiegła końca rekrutacja do projektu! Zapraszamy do zapoznania się z Listą kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do projektu wraz listą rezerwową.

 

15.11.2016

wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Zakończyła się już ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych. Jest już dostępna Lista punktowa z przyznanymi przez członków Komisji Rekrutacyjnej punktami, z podziałem na płeć.

Teraz czas na rozmowy z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną. Do zobaczenia!

 

09.11.2016

TERMINY ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWOWODYM I KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Informujemy, iż w dniach 16-21 listopada 2016 r. planowane są rozmowy z doradcą zawodowym.

Z kolei w terminie 22 - 25 listopada 2016 r.  będą się odbywać rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

Rozmowy to kolejny, obowiązkowy etap w ramach rekrutacji do projektu. Rozmowy będą odbywać się w siedzibie Realizatora, przy al. Poltechniki 32.

Pracownik Realizatora projektu będzie się kontaktował z kandydatkami i kandydatami w celu przekazania dokładnych informacji o dniu i godzinie spotkania.

 

08.11.2016

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Z dniem 2 listopada 2016 r. zakończyliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.


Wszystkie formularze rekrutacyjne, które wpłynęły w ramach dodatkowej rekrutacji spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 

26.10.2016

OSTATNIE DNI REKRUTACJI

Przypominamy, że formularze rekrutacyjne przyjmujemy jeszcze do 2 listopada 2016 r.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do biura projektu (Al. Politechniki 32, pok.225) we wskazanym terminie do godziny 16.00.

 

21.10.2016

Ocena Formalna

Zakończyliśmy ocenę formalną formularzy rekrutacyjnych.

Z przyczyn formalnych odrzucone zostały formularze o następujących numerach identyfikacyjnych:

  • 19
  • 38
  • 45

Zgodnie z regulaminem udziału w projekcie osobie, której formularz rekrutacyjny został odrzucony z przyczyn formalnych nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Formularze pozostałych kandydatów zostały skierowane w dniu 20 października 2016 r. do oceny merytorycznej.

 

19.10.2016

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI

Informujemy, iż nadal przyjmujemy formularze rekrutacyjne. Termin rekrutacji uległ przedłużeniu do dn. 2 listopada 2016 r.

Równoczesnie formularze dotąd złożone będą podlegały ocenie zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie udziału w projekcie.

 

16.09.2016

Rusza rekrutacja do projektu „ŁODZIANIE NA START”

ZAPRASZAMY !!!

do udziału w projekcie „ŁODZIANIE NA START”

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do biura projektu (Al. Politechniki 32, pok.225) w dniach od 19 września do 17 października 2016 r. do godziny 16.00.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed wskazanym terminem po otrzymaniu 180 formularzy rekrutacyjnych.

Szczegółowe warunki rekrutacji zostały określone w Regulaminie udziału w projekcie dokument dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz w siedzibie biura projektu.

 

01.09.2016

Rozpoczęliśmy realizację projektu „ŁODZIANIE NA START”!

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu planowane jest na drugą połowę września. Szczegóły wkrótce!

Wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne będą w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

KONTAKT
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, II piętro, p. 225, tel. 42 638-46-53
e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl
© 2016 Urząd Miasta Łodzi